Stadhuis Venlo

Projecten

Stadhuis Venlo

Het Huis van de Stad Venlo uit ca. 1600 is een monument dat door de eeuwen heen getransformeerd is naar de nieuwe wensen en eisen van haar tijd. De gemeente Venlo gaf in 2003 opdracht aan 2.0 Architecten om een onderzoek en haalbaarheidsstudie te verrichten. De opgave was het gebouw voor iedereen toegankelijk te maken (trap en lift), de huidige functies multifunctioneel inzetbaar te krijgen, klimatologisch het huis te beheersen en brandtechnisch de situatie te verbeteren. Gezocht is naar oplossingen die zo min mogelijk afbreuk doen aan het monumentale exterieur en interieur van het stadhuis. Het bouwplan is in nauw overleg met de gemeentelijke commissie Ruimtelijke kwaliteit en monumenten ontwikkeld. De nieuw toegevoegde elementen; lift, trap en pantry’s zijn ‘revisibel’ van karakter en zodanig ontworpen dat de bestaande monumentale elementen in hun waarde worden gelaten. De nieuwe trap is met notenhout bekleed en deze houtkeuze is doorgezet in het nieuwe meubilair van de raadzaal. De nieuwe binnenpuien en liftconstructie zijn uitgevoerd in ranke stalen profielen. De nieuwe los staande volumes waarin het buffet en de pantry’s zijn ondergebracht, zijn in een limoen kleur afgewerkt. Met deze ontwerpfilosofie is op een helder wijze invulling gegeven aan de vernieuwde functies van het Huis van de Stad en zijn de monumentale waardes van het eeuwenoude stadhuis behouden gebleven voor de komende generaties.

 • Projectadres:de Markt 2 te Venlo
 • BVO:1.100 m²
 • Bouwkosten:€ 1.200.000,- excl. btw
 • Ontwerp:2003
 • Oplevering:2008
 • Opdrachtgever:Gemeente Venlo
 • Gebruiker:Gemeente Venlo
 • Projectarchitect:Edwin van der Wulp, Marion Pieters
 • Medewerkers:Rob van Vugt, Ves Verhaegh
 • Adviseurs:Energa-Elektra, Volantis
 • Aannemer:Janssen de Jong Bouw
 • Interieurbouw:
 • Fotograaf:Dick Holthuis Photography
 • Projectnummer:0315