Milieu Station

Projecten

Milieu Station Venlo

Op de locatie van het voormalige milieustation is een vervangende nieuwbouw gerealiseerd. Het nieuwe gebouw heeft in zijn verschijningsvorm twee thema’s meegekregen. In de eerste plaats manifesteert het gebouw zich letterlijk als een station. De aankomst (ingang) en vertrek (uitgang) zijn aan weerszijde van het centrale volume gesitueerd onder een overkapping suggererende constructie. Op deze constructie is een tekst (milieustation) geplaatst zoals dat vaker voorkomt bij een tankstation. Onder de uiterste hoeken van de constructie en omkleed met gerecyclede kunststof lamellen is het parkeren voor het personeel en de uitgifte voor chemisch afval gesitueerd. Door de stalen constructie en de lamellen op de hoeken krijgt het relatief kleine programma een redelijke stedenbouwkundige maat naar de straat.

Het tweede thema van expressie richt zich op recyclen en het fenomeen ‘cradle-to-cradle’ waarmee de gemeente Venlo zich identificeert. In dit thema schuilt echter een ‘contradictio in terminus’. Aan gerecyclede materialen, zoals bijvoorbeeld beton met puingranulaat, kan men in de regel niet zien dat ze gerecycled zijn. In de betonnen gevels van het centrale kantoorvolume zijn daarom grote sparingen in de vorm van het recycle-logo opgenomen. De constructie van het gebouw is ook bijzonder. In tegenstelling tot de gangbare Nederlandse bouwmethode is juist het buitenblad van schoonwerk beton constructief. Het binnenblad en de overige binnenwanden zijn in hout uitgevoerd. Enkel de toiletten en de doucheruimte hebben een glazen voorzetwand zodat ook hier de houten uitstraling zichtbaar blijft.