de hulsen nijmegen

In opdracht van IrisZorg is aan de hand van het ruimtelijk programma van eisen een voorontwerp gemaakt voor de vervangende nieuwbouw De Hulsen aan de Nieuwe Dukenburgseweg en Tarweweg te Nijmegen. Op deze locatie worden faciliteiten aangeboden in het kader van maatschappelijke opvang (zoals nachtopvang, kortdurende opvang en begeleid wonen) en faciliteiten in het kader van verslavingszorg aan dak- en thuislozen (zoals begeleid wonen, meerzorg en verpleeghuiszorg). Door de aanwezigheid van de werkplaats zijn ruime faciliteiten voor dagbesteding en werk en activiteiten aanwezig. In 2007 is een haalbaarheidsstudie gedaan naar behoudt van de bestaande bouw waaruit is gebleken dat dit functioneel en financieel niet haalbaar & wenselijk is.

Uitgangspunt voor de vervangende nieuwbouw is dat de nieuwbouw gefaseerd wordt uitgevoerd zodat de bestaande huisvesting en faciliteiten kunnen blijven functioneren.. Een ander uitgangspunt is het vigerende bestemmingsplan, dat voldoende ruimte biedt om de vervangende nieuwbouw gefaseerd uit te voeren. Uit een vooroverleg met de gemeente is de wens uitgesproken om de hoofdinrit van de Hulsen aan de Nieuwe Dukenburgseweg naar de Tarweweg te verplaatsen.

In dit voorontwerp is de kans aangegrepen om met de vervangende nieuwbouw een totaal visie te maken voor de locatie De Hulsen voor de nieuwbouw, de bestaande werkplaats, het bestaande kantoorgebouw en de bestaande studio's in de Flat.

Aanvullende informatie

 • Projectadres: Tarweweg te Nijmegen
 • BVO: 13.630 m²
 • Bouwkosten: -
 • Ontwerp: 2014
 • Oplevering: -
 • Opdrachtgever: Iriszorg
 • Gebruiker: Iriszorg
 • Projectarchitect: Eric Schellevis, Rob van Vugt
 • Medewerkers: Raiko Bloemers, Luc van Doorn
 • Adviseurs: -
 • Aannemer: -
 • Interieurbouw: -
 • Fotograaf: -
 • filter-chronologisch: 2012-2014
 • filter-grootte: groter dan5000m2
 • filter-status: ontwerp
 • Projectnummer: 1335