Oranjehaeve Breda

De aanleiding voor het opstellen van dit stedenbouwkundigplan is de vraagstelling door De Holding Oranjehaeve, Aeneas & De IJpelaar om voor de vervangende nieuwbouw van Verpleeghuis Lucia en Zorgcentrum Haga een plan te ontwikkelen op het terrein van de locatie Princenhage. De opdrachtgever heeft voor de vervanging van de huidige bebouwing de realisatie van een seniorendorp op de huidige locatie voor ogen.

De projectlocatie is gelegen in de wijk Princenhaga aan de westzijde van Breda direct ten zuiden van de Etten-sebaan. Aan de oostzijde wordt de locatie begrensd door de Nieuwe Heilaarstraat die overgaat in de Heilaar-straat. De zuidzijde wordt begrensd door de Liesboslaan en aan de westzijde is een braak liggend gebied overgebleven na de verlegging van de Ettensebaan in noordelijke richting.

Dit stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan is ontwikkeld om te dienen als uitgangpunt en kader voor de verdere uitwerking van de bouwmassa's. In het Programma van Eisen voor de vervangende nieuwbouw locatie Princenhage (april 2007 Van Aarle de Laat bouwmanagers) is omschreven dat er voor 181 cliënten in de cate-gorie zwaar psychogeriatrie in groepswoonvormen en 46 cliënten in de categorie licht huisvesting moeten worden gerealiseerd, waarvoor het verblijfsconcept individueel verblijf geldt. Daarnaast zal er centraal op het terrein een welzijnsgebouw met daarin o.a. dagbehandeling, dagverzorging, zorginfrastructuur, ondersteunende begeleiding en behandeling en een compactkeuken worden gerealiseerd. Dit welzijnsgebouw moet het hart van het seniorendorp gaan vormen waar met name ook buurtbewoners gebruik van zullen gaan maken. Immers op de locatie liggen al een aantal ouderencomplexen die o.a. eigendom zijn van de woningstichting Laurentius.

Buiten het realiseren van het gewenste programma zal op de locatie ruimte zijn om meer en ook andere woon-vormen te ontwikkelen. De overcapaciteit is integraal meegenomen in de ontwikkeling van het stedenbouw-kundigplan. Of deze terreindelen zullen worden afgestoten aan derden is tot op dit moment nog niet uitgesproken.

Aanvullende informatie

 • Projectadres: Ettensebaan te Breda
 • BVO: -
 • Bouwkosten: -
 • Ontwerp: 2007
 • Oplevering: -
 • Opdrachtgever: Oranjehaeve, Aeneas & De IJpelaar
 • Gebruiker: Verpleeghuis Lucia en Zorgcentrum Haga
 • Projectarchitect: Edwin van der Wulp, Eric Schellevis
 • Adviseurs: -
 • Aannemer: -
 • Interieurbouw: -
 • Fotograaf: -
 • filter-chronologisch: 2006-2008
 • filter-grootte: groter dan5000m2
 • filter-status: ontwerp
 • Projectnummer: 0704