Kunstlokaal Gemert

Het gebouw van de toenmalige Muziekschool Gemert, beter bekend als "D'n Dorpel" kent een lange geschiedenis met meerdere sociale functies. Oorspronkelijk gebouwd als basisschool kreeg het na vele jaren en kleine verbouwingen de functie tot huisvesting van de harmonie Excelsior, een aantal maatschappelijke functies en de Muziekschool Gemert. De grootste uitdaging in dit project lag in het samenbrengen van de reeds bestaande functies, en een aanvullend programma van het Gemerts Atelier. Door een gezamenlijk en transparante foyer/ entree te creëren midden tussen alle functies ontstaat er een ontmoetingsruimte die laagdrempelig is en de kruisbestuiving tussen de functies onderling vergroot. Door de nieuwbouw, gepositioneerd aan de straatzijde, een hoge mate van transparantie te geven ontstaat er een etalage naar de omgeving. Het samenbrengen van de verschillende functies en de expressie van het gebouw vergroten zo de sociale binding met de stad.

Het gebouw voor Kunstlokaal Gemert heeft een grote diversiteit aan ruimtes. Naast de reeds bestaande oefenruimtes voor de muziekschool en de reeds bestaande kantoor en spreekruimtes voor maatschappelijk werk zijn er een aantal uitvoeringsruimtes, atelierruimtes, ontmoetingsruimtes en kantoorruimtes toegevoegd. De meeste ruimtes zijn flexibel en multifunctioneel. Zo functioneert de centrale ruimte niet alleen als foyer, maar ook als tentoonstellingsruimte, uitvoeringsruimte, ontvangstruimte, ontmoetingsruimte en lunchpauze ruimte. Deze ruimte wordt zelfs gebruikt door de lokale toneelschool die geen onderdeel uitmaakte van het programma. Verder worden de ruimtes op functioneel gebied veel uitgewisseld tussen de verschillende gebruikers.

Aanvullende informatie

 • Projectadres: Vondeliaans 49 te Gemert
 • BVO: 800
 • Bouwkosten: -
 • Ontwerp: 2006
 • Oplevering: 2008
 • Opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel
 • Gebruiker: Muziekschool, Kunstlokaal
 • Projectarchitect: Eric Schellevis
 • Medewerkers: Marion Pieters
 • Aannemer: -
 • Interieurbouw: -
 • Fotograaf: Dick Holthuis photography
 • filter-chronologisch: 2006-2008
 • filter-grootte: kleiner dan 1000m2
 • filter-status: gerealiseerd
 • Projectnummer: 0416