Wat doen we?

 

2.0 Architecten:

Als architectenbureau doen we veel meer dan louter een mooi en functioneel gebouw ontwerpen. We zijn actief vanaf de initiatiefase tot en met de exploitatiefase en daarom multi-inzetbaar. Al onze projecten worden uitgewerkt in het 3D tekenprogramma Archi-CAD, waarmee we in een BIM-omgeving samen kunnen werken met andere partners in het bouwproces. Wij werken op het speelveld van interieur – architectuur – stedenbouw. Wij inspireren onze opdrachtgevers met onze optimistische ontwerphouding, onze kennis en innovaties.

 

Initiatief:

 

Opstellen huisvestingsanalyse

Inmetingen en inspectie van bestaande gebouw

Opstellen ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen

Locatie analyse

Opstellen haalbaarheidsstudie

Opzetten investeringskosten

Organiseren en sturen van het project

Duurzaamheidsadvies (C2C)

 

Ontwerp:

 

Architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp

Maken van 3D visualisaties

Ramen / calculeren van de bouw- en investeringskosten

Opstellen projectplanning

Organiseren en sturen van het project

Begeleiding van Ruimtelijke Ordeningsprocedures

BIMx-model

 

Technisch Ontwerp:

 

Architectonisch en bouwtechnisch uitwerken

Aanvragen van omgevingsvergunning

Schrijven van STABU bestek (technische specificaties)

Verkoop-, verhuur- en splitsingstekeningen

Sloopbestek en slooptekeningen

EPC- en milieuprestatie berekeningen

Begroten van de bouw- en investeringskosten

Opstellen van veiligheids- gezondheidsplan

Integreren adviezen van overige adviseurs (constructies, installaties, brandveiligheid, landschap)

 

Prijs- en Contractvorming:

 

Uitschrijven en begeleiden van de prijsvorming / aanbesteding

Begeleiden van contractvorming met uitvoerende partijen

Begeleiden selectie uitvoerende partijen

 

Uitvoering:

 

Uitvoering gereed uitwerken van het bouwplan

Maken van revisietekeningen

Begeleiden, sturen en bewaken van de uitvoering als:
 - Directievoerder
 - Toezichthouder
 - Esthetisch toezicht voerder

Aanvragen gebruiksvergunning

Kostenbewaking tijdens uitvoering (meer- en minderwerken)

 

Exploitatie:

 

Opstellen lange termijn onderhoudsplannen

Restauratie-advies monumenten