wonen limburglogo wonen limburg 2014

Wonen Limburg is een organisatie waarbij iedereen zich thuis voelt en waar ze met passie werken aan de samenleving waarvan we allemaal deel uitmaken. Wonen Limburg zet zich graag elke dag opnieuw in om te bouwen aan een thuis voor iedereen. Samen met anderen zoals huurders, partners en alle medewerkers. Als woningcorporatie spelen ze steeds goed in op hun maatschappelijke opgaven. Door te luisteren naar de vraag en behoefte in de samenleving. Door hierbij steeds naar samenwerking te streven. Wonen Limburg streeft naar betere buurten, naar goed, veilig en betaalbaar wonen, naar een thuis voor iedereen. 

projecten:

00 levensloopbestendige woningen oirsbeek  00 stroomversnelling melick  00 wozoco budel