Aloysius Stichting

logo aloysius stichting 2018Aloysius biedt speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen. Ook heeft de Aloysiusstichting een aantal scholen voor speciaal basisonderwijs voor kinderen met minder ernstige beperkingen, die wel extra zorg en aandacht nodig hebben. De scholen bieden onderwijs en begeleiding aan kinderen van 4 tot en met 20 jaar die ernstige gedrag- en/of psychiatrische problemen ervaren en/of laten zien. Aloysius omvat 33 scholen (59 locaties) in 25 gemeenten, onderverdeeld in drie sectoren: Sector Noord en Gesloten Onderwijs (jusitie- en jeugdzorg), Sector West (Zuid-Holland en de Haarlemmermeer) en Sector Zuid (Noord-Brabant en Limburg). 

projecten:

00 kec weert