Rutgerusgang Blerick

Het nieuwe plangebied Rutgerusgang ligt in het oostelijk deel van het stadsdeel Blerick. Voor het braakliggende terrein is een inbereidingsplan ontwikkeld voor 28 gestapelde woningen en 29 grond gebonden woningen in vier verschillende types. Kenmerkend voor de directe omgeving van het gebied is het aaneengesloten karakter van de bestaande bebouwing. Aan elkaar geschakelde woningen, vaak in combinatie van twee, vormen de wanden van straten met een beperkt breedteprofiel. Dit karakter is doorgezet in de nieuwe bebouwing waarbij het woongebouw een accent in hoogte vormt. Centraal in het gebied ligt een groen pleintje waar een deel van de grondgebonden woningen op zijn georiënteerd. Door de diversiteit aan woningtypologie en architectuur is een uitstekend ingevoegd nieuwbouwproject aan het centrum van Blerick gegeven.

Aanvullende informatie

 • Projectadres: Rutgerusgang te Venlo-Blerick
 • BVO: 9.700 m²
 • Bouwkosten: € 7.000.000,- excl. btw
 • Ontwerp: 2006
 • Oplevering: 2008
 • Opdrachtgever: Janssen de Jong Planco, Woonwenz
 • Gebruiker: Woonwenz
 • Projectarchitect: Edwin van der Wulp
 • Medewerkers: Jeroen Boumans, Raiko Bloemers, Frank van Thoor
 • Adviseurs: vander Weide - van Bragt, Thissen Installatietechniek
 • Aannemer: Janssen de Jong Planco
 • Interieurbouw: -
 • Fotograaf: Dick Holthuis Photography
 • filter-chronologisch: 2006-2008
 • filter-grootte: groter dan5000m2
 • filter-status: gerealiseerd
 • Projectnummer: 0527