Wij gaan circulair

Architectuur kan het welzijn van een persoon beïnvloeden, we zijn ons dan ook terdege bewust van de maatschappelijke rol die wij als 2.0 Architecten vervullen met onze architectuur, nu en in de toekomst. Om ook volgende generaties nog te kunnen laten genieten van een aangenaam leefmilieu is het van belang de ecologische footprint van een gebouw zo laag mogelijk te houden. 2.0 Architecten onderschrijft dan ook als vanzelfsprekend het manifest Wij gaan circulair dat de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) naar buiten heeft gebracht. Hierin wordt door de BNA omschreven hoe we in 2050 een volledig circulaire gebouwde omgeving kunnen realiseren. https://www.bna.nl/programmas/duurzame-ontwikkeling/wij-gaan-circulair/

Als architecten dragen we een grote verantwoordelijkheid, om samen met opdrachtgevers en ketenpartners circulair te ontwerpen, alsmede de exploitatie van gebouwen hierop aan te passen en veranderend gebruik in de toekomst mogelijk te maken. Waar bouwmaterialen voorheen bij de sloop van een gebouw tot afval leidde en in het gunstigste geval gerecycled werden krijgen deze bij een circulair gebouw een nieuwe bestemming en behoudt het materiaal zijn waarde voor de toekomst. Door gebouwen volledig demontabel te ontwerpen is het mogelijk bouwelementen op een andere plek her te gebruiken met behoud van de kwaliteit en structurele eigenschappen van de elementen.

In opdracht van de Gemeente Venlo ontwerpen we nu een volledig circulaire, cradle-to-cradle (C2C) gymzaal. Bij het ontwerp van deze gymzaal worden uitsluitend herbruikbare materialen toegepast die voldoen aan de C2C principes. Deze materialen zijn demontabel en circulair, ofwel hebben deze materialen een C2C-certificering of vergelijkbaar. De restwaarde van de toegepaste materialen ligt vast in een materialen paspoort. De materialen dienen in de buurt van Venlo vervaardigd te worden. Op deze manier waarborgen we een minimale ecologische footprint voor deze gymzaal.

1731 Gymzaal Tegelen 2018-05-23

manifest_wij_gaan_circulair.pdf