Architect voor Zorg

Bezoek ons symposium op 7 november!

2.0 Architecten wil opdrachtgevers uit de zorg helpen met hun huisvestingsopgave door hun horizon te vergroten. Onze oplossingen zijn vaak onverwacht, niet voor de hand liggend en dagen uit verder te denken. Wij geloven in het nut van ontwerpen. Een kritische houding als zoektocht naar optimalisatie. Met de gebruiker centraal, zijn onze gebouwen rechtvaardig en nuttig.

Wij zijn één van de eerste architecten in Nederland die een Kleinschalige Woonvoorziening voor dementerenden hebben ontworpen. Nog steeds onderzoeken wij nieuwe behoeftes op het gebied van huisvesting in de zorg. In 2012 is bijvoorbeeld een van de eerste nieuw gebouwde woonvoorzieningen voor jong-dementerenden in Nijmegen gerealiseerd. In samenwerking met Zorggroep Zuid Gelderland hebben we 'het vlinderconcept' ontwikkeld en in 2013 is de eerste gebouwde voorziening voor dementerenden volgens dit concept gerealiseerd in Groesbeek.

Samen met onze opdrachtgevers zijn we voortdurend op zoek naar vernieuwende woon-zorgvormen en huisvestingsvormen om op actuele vragen een passend antwoord te kunnen geven. Dit doen we op basis van een aantal principes (thema's):

Gewoon Wonen

In het ontwerpproces wat leidt tot een gebouwde voorziening hanteren we samen met de opdrachtgever en gebruikers de term 'gewoon wonen' als een kader waarbinnen we de keuze die in het ontwerpproces moeten worden gemaakt, worden gewogen op hun 'normatieve waarde'. Zeker in zorgvastgoed en met name bij speciale doelgroepen (zoals dementerenden) is de herkenbaarheid van de huisvesting vaak van elementair belang. Een passende uitstraling die overeenkomt met de functie en de beleving van de gebruikers is waar we voor willen gaan: 'Gewoon wonen.'

Gewoon Interieur

Eigen regie in het dagelijks leven en in de zorgverlening is belangrijk voor elke zorgdoelgroep. Maximale privacy, maar wel zorg daar waar nodig. Onze interieurs ademen rust, veiligheid en herkenbaarheid uit, maar prikkelen de bewoners en gebruikers wel op de juiste manier. De oriëntatie van bewoners wordt zoveel mogelijk ondersteund door de indeling van een gebouw en het interieur.

Efficiënte Structuren

Heldere plattegronden en een functionele gebouwstructuur geven het kostenbewuste antwoord op de primaire huisvestingsvraag. Maar voor ons is het van belang dat een gebouw ook na zijn primaire functie een toekomstwaarde heeft. Deze meerwaarde voor een duurzame toekomst van een gebouw wordt bereikt door de bouwkundige en installatietechnische structuur van het gebouw zo te ontwerpen dat functionele wijzigingen op eenvoudige wijze kunnen worden gerealiseerd, maar dat ook een complete ombouw naar een ander programma mogelijk moet zijn binnen deze efficiënte structuur.

Exploitatiebewust Ontwerpen

De keuze met betrekking tot de huisvesting die in de ontwerpfase worden gemaakt zijn van groot belang voor het functioneren en exploiteren van het uiteindelijke gebouw. Door een intensieve dialoog en waar nodig een confronterende oplossing, trachten we het maximale uit de huisvestingswens van de gebruiker te halen. Met oog voor de gebouwexploitatie maar zeker ook de zorgexploitatie. Korte lijnen voor zorgverleners, overzicht waar nodig, privacy waar gewenst maar altijd een veilige en geborgen omgeving.