Oplevering eerste drie bouwdelen Vogelsbleek Weert

Op 28 maart j.l. zijn de eerste drie bouwdelen met de 9 woongroepen door aannemer Mertens overgedragen aan de opdrachtgever Land van Horne. De prachtige geworden woongroepen kunnen nu door Land van Horne worden ingericht en klaar worden gemaakt voor gebruik. Naar verwachting zullen de eerste bewoners eind juni het nieuwe Zorgplein Martinus in Weert betrekken.

oplevering 3 bouwdelen vogelsbleek weert