Sporthal Egerbos te Venlo officieel geopend!

Sporthal Egerbos in aanbouw

 SPORTHAL EGERBOS, DE MEEST DUURZAME SPORTHAL VAN VENLO, IS OP 21 NOVEMBER OFFICIEEL GEOPEND.

Sporthal Egerbos in Venlo is eigendom van gemeente Venlo, en was nodig toe aan renovatie. In overeenstemming met de ambitie van de gemeente Venlo om duurzame ontwikkeling te stimuleren, heeft de Gemeente Venlo besloten om te renoveren en te bouwen volgens de principes van Cradle to Cradle. Dat is  geïmplementeerd op diverse thema's bij de gymhallen Egerbos. Het C2C ExpoLAB heeft in nauwe samenwerking met het architectenbureau 2.0 Architecten de belangrijkste onderscheidende elementen geïdentificeerd, om zo een stap voorwaarts te gaan met duurzaam bouwen in Venlo:

  • Functioneel groen, om lucht te zuiveren en om te voorzien in goede luchtkwaliteit;
  • Hernieuwbare energie. Gymhallen Egerbos zouden enkel gebruik moeten maken van hernieuwbare energie en het energiegebruik zou moeten worden geminimaliseerd met energie-efficiënte maatregelen;
  • Continue materiaalkringlopen. Maximaliseren van het aantal materialen dat voldoet aan de Cradle to Cradle criteria.

Bron: http://c2cexpolab.eu/blog/duurzaam-bouwen-in-venlo/ 

Meer weten over dit project van 2.0 Architecten?