Geslaagde expertmeeting dankzij waardige invaller

Op 23 oktober jl. hebben wij een expertmeeting over extramuralisering van de zorg (scheiden van wonen en zorg) gehouden in De Manufactuur te Venlo.

Het programma was verassend wegens een ziekmelding van één der sprekers die ochtend, maar gelukkig hebben we zéér goede vervanging weten te regelen waardoor de deelnemers aan deze meeting alsnog terug konden kijken op een geslaagde middag.

Symposium scheiden wonen en zorg

 

Extramuralisering en woningbouwcorporaties

De spits is afgetrapt door Frank van Engelen, bestuurder van woningcorporatie Woonwenz. In een heldere presentatie gaf hij weer op welke manier een woningbouwcorporatie een rol kan spelen in de extramuralisering van de zorg. Ook zette hij uiteen waar de kansen lagen voor corporaties als het gaat om samenwerking met zorginstellingen, en wat de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg zijn voor corporaties. Er ontstond nog een interessante discussie rondom de vraag: "Zijn de huidige woningen van corporaties te groot, of zijn we met z'n allen te veel luxe gewend?" Uiteindelijk kwam de heer Van Engelen met een mooie conclusie: 'Kwaliteit in materialisering en functionaliteit van huisvesting, is de levensader naar de toekomst.'

Architectenbureau voor extramuralisering van de zorg

Scheiden van Wonen en Zorg volgens De Zorgboog

Daarna was het woord aan de heer Ton Borghs, bestuurder van De Zorgboog. Als invaller voor de afwezige spreker hield ook Ton een inhoudelijk zeer relevant verhaal. Hij gaf een kijkje in de keuken van De Zorgboog en het proces dat daar is doorgemaakt om de extramuralisering in zo goed mogelijke banen te leiden.

Scheiding Wonen en Zorg volgens De Zorgboog

Na afloop van de levendige presentaties, vragen en discussies, was het tijd om met elkaar even nader kennis te maken tijdens de afsluitende netwerkborrel alwaar waardevolle contacten zijn gelegd voor de toekomst.

Wat ons betreft kijken we terug op een geslaagde middag!