Oplevering eerste drie bouwdelen Vogelsbleek Weert

Op 28 maart j.l. zijn de eerste drie bouwdelen met de 9 woongroepen door aannemer Mertens overgedragen aan de opdrachtgever Land van Horne. De prachtige geworden woongroepen kunnen nu door Land van Horne worden ingericht en klaar worden gemaakt voor gebruik. Naar verwachting zullen de eerste bewoners eind juni het nieuwe Zorgplein Martinus in Weert betrekken.

oplevering 3 bouwdelen vogelsbleek weert

Uitvoering 13 grondgebonden zorgwoningen Het Bosje te Elst

In opdracht van de Rhenam wonen worden er 13 grondgebonden zorgwoningen in het plan Het Bosje te Elst gerealiseerd. De uitvoering is van start gegaan in februari 2018. 

uitvoering zorgwoningen elst 07

uitvoering zorgwoningen elst 08

uitvoering zorgwoningen elst 09

uitvoering zorgwoningen elst 05

uitvoering zorgwoningen elst 06

Eerste Steenlegging Vogelsbleek Weert

Donderdag 30 augustus 2018 is symbolisch de eerste steen gelegd voor de herontwikkeling van woonzorg-centrum Martinus in Weert. 

Onder het toeziend oog van Land van Horne bestuurder Edwin Delsing hebben drie clienten de keramische tegel met de afbeelding van Sint Martinus uit het gesloopte verpleeghuis teruggebracht in het nieuwe gebouw.

 image.png

eerste steenlegging vogelsbleek weert 02

eerste steenlegging vogelsbleek weert 03

Plaatsing Tijd-Capsule KEC Weert

Maandag 2 juli 2018 hebben de toekomstige kinderen van het Kennis Expertise Centrum (KEC) in Weert samen met wethouder Paul Sterk (gemeente Weert) en bouwheer Jac Verstegen (Aloysiusstichting) een tijd-capsule in het gebouw gemetseld. In de capsule zitten werkstukken van de kinderen die hun beeld van de toekomst geven. Mogelijk dat toekomstige generaties dit tijdsbeeld ooit nog weer zullen aantreffen en zich dan kunnen verwonderen over wat de kinderen nu hebben bedacht.

 tijd capsule plaatsing kec weert 01

tijd capsule plaatsing kec weert 02

tijd capsule plaatsing kec weert 03

2.0 Architecten zorgt voor verkoeling tijdens de Zwemvierdaagse 2018 in Geldrop

Overheerlijke ijsjes waren er afgelopen week voor alle zwemmers en vrijwilligers van de zwemvierdaagse in Geldrop. Na het zwemmen was het wel even wachten maar de traktatie gaf veel voldoening.

slider verkoeling zwemvierdaagse

Wij gaan circulair

wij gaan circulair groot

Architectuur kan het welzijn van een persoon beïnvloeden, we zijn ons dan ook terdege bewust van de maatschappelijke rol die wij als 2.0 Architecten vervullen met onze architectuur, nu en in de toekomst. Om ook volgende generaties nog te kunnen laten genieten van een aangenaam leefmilieu is het van belang de ecologische footprint van een gebouw zo laag mogelijk te houden. 2.0 Architecten onderschrijft dan ook als vanzelfsprekend het manifest Wij gaan circulair dat de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) naar buiten heeft gebracht. Hierin wordt door de BNA omschreven hoe we in 2050 een volledig circulaire gebouwde omgeving kunnen realiseren. https://www.bna.nl/programmas/duurzame-ontwikkeling/wij-gaan-circulair/

Als architecten dragen we een grote verantwoordelijkheid, om samen met opdrachtgevers en ketenpartners circulair te ontwerpen, alsmede de exploitatie van gebouwen hierop aan te passen en veranderend gebruik in de toekomst mogelijk te maken. Waar bouwmaterialen voorheen bij de sloop van een gebouw tot afval leidde en in het gunstigste geval gerecycled werden krijgen deze bij een circulair gebouw een nieuwe bestemming en behoudt het materiaal zijn waarde voor de toekomst. Door gebouwen volledig demontabel te ontwerpen is het mogelijk bouwelementen op een andere plek her te gebruiken met behoud van de kwaliteit en structurele eigenschappen van de elementen.

In opdracht van de Gemeente Venlo ontwerpen we nu een volledig circulaire, cradle-to-cradle (C2C) gymzaal. Bij het ontwerp van deze gymzaal worden uitsluitend herbruikbare materialen toegepast die voldoen aan de C2C principes. Deze materialen zijn demontabel en circulair, ofwel hebben deze materialen een C2C-certificering of vergelijkbaar. De restwaarde van de toegepaste materialen ligt vast in een materialen paspoort. De materialen dienen in de buurt van Venlo vervaardigd te worden. Op deze manier waarborgen we een minimale ecologische footprint voor deze gymzaal.

 1731 Gymzaal Tegelen 2018-05-23

manifest_wij_gaan_circulair.pdf

Pagina 1 van 4