Uitvoering circulaire voorbeeldwoning groote hoeven te Someren

In opdracht van de gemeente Someren wordt er een circulaire voorbeeldwoning in het plan Groote Hoeven te Someren gerealiseerd. De uitvoering is van start gegaan in juli 2019. 

uitvoering voorbeelwoning someren 01

uitvoering voorbeelwoning someren 02

uitvoering voorbeelwoning someren 03

Uitvoering circulaire gymzaal te Tegelen

In opdracht van de gemeente Venlo wordt er een circulaire gymzaal te Tegelen gerealiseerd. De uitvoering is van start gegaan in mei 2019. 

uitvoering gymzaal tegelen 01

uitvoering gymzaal tegelen 02

uitvoering gymzaal tegelen 03

uitvoering gymzaal tegelen 04

uitvoering gymzaal tegelen 05

nieuwe fase 2.0 Architecten

slider 2.0 architecten gaat een nieuwe fase in

2.0 Architecten gaat een nieuwe fase in. In het ruim 75-jarige bestaan van het architectenbureau zijn er tot op heden drie generaties architect / eigenaar geweest. Vanaf 1 juli aanstaande zal hier een nieuwe verandering in plaatsvinden.

Na 16 jaar dienstverband en 12,5 jaar meebouwen als directeur/ eigenaar aan 2.0 Architecten is het voor Edwin van der Wulp tijd een nieuwe uitdaging aan te gaan. Met veel mooie herinneringen, een beetje pijn in het hart, maar vooral met veel vertrouwen in de toekomst laat hij een gezond kantoor achter.
Eric Schellevis blijft met het team van 2.0 Architecten verder werken aan het onderscheidend architectenbureau met de speerpunten: Circulair Bouwen, Ontzorgen van de Opdrachtgever en uiteraard realiseren van Mooie Projecten. De kennis en ervaring die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd, zullen bij vele nieuwe projecten ingezet worden.

Voor Edwin een stap van voorbereiding naar uitvoering van projecten, van de theorie naar de praktijk, van de schetsrol met de dikke stift naar hamer en spijker. Vanaf augustus 2019 gaat hij die nieuwe uitdaging aan bij Mertens Bouwbedrijf, om in Weert samen verder te bouwen aan de toekomst. Evenals bij 2.0 Architecten zal hij bij Mertens met veel plezier, energie en in alle openheid gaan werken aan innovatieve ideeën en mooie projecten. Onze wegen zullen zich ook ongetwijfeld in de toekomst blijven kruisen. Afgelopen jaren hebben we in Weert twee prachtige projecten in een 2.0 Architecten - Mertens samenwerking mogen realiseren; het nieuwe Kennis- en Expertise Centrum en het innovatieve woonzorgcomplex Zorgplein Martinus.

Names Edwin: Alle (oud) collega’s, opdrachtgevers en relaties bedankt voor het vertrouwen en de fijne manier waarop we samen hebben mogen werken.

En wij bedanken Edwin voor zijn constructief kritische blik en fijne samenwerking. Het gaat je goed!

Oplevering eerste drie bouwdelen Vogelsbleek Weert

Op 28 maart j.l. zijn de eerste drie bouwdelen met de 9 woongroepen door aannemer Mertens overgedragen aan de opdrachtgever Land van Horne. De prachtige geworden woongroepen kunnen nu door Land van Horne worden ingericht en klaar worden gemaakt voor gebruik. Naar verwachting zullen de eerste bewoners eind juni het nieuwe Zorgplein Martinus in Weert betrekken.

oplevering 3 bouwdelen vogelsbleek weert

Uitvoering 13 grondgebonden zorgwoningen Het Bosje te Elst

In opdracht van de Rhenam wonen worden er 13 grondgebonden zorgwoningen in het plan Het Bosje te Elst gerealiseerd. De uitvoering is van start gegaan in februari 2018. 

uitvoering zorgwoningen elst 07

uitvoering zorgwoningen elst 08

uitvoering zorgwoningen elst 09

uitvoering zorgwoningen elst 05

uitvoering zorgwoningen elst 06

Eerste Steenlegging Vogelsbleek Weert

Donderdag 30 augustus 2018 is symbolisch de eerste steen gelegd voor de herontwikkeling van woonzorg-centrum Martinus in Weert. 

Onder het toeziend oog van Land van Horne bestuurder Edwin Delsing hebben drie clienten de keramische tegel met de afbeelding van Sint Martinus uit het gesloopte verpleeghuis teruggebracht in het nieuwe gebouw.

 image.png

eerste steenlegging vogelsbleek weert 02

eerste steenlegging vogelsbleek weert 03

Pagina 1 van 5